Työttömyyden lasku pysähtyi

YTK:n jäsenistön työttömyys nousi heinä-elokuussa yhdellä prosenttiyksiköllä. Naisten työttömyys kasvoi miehiä nopeammin. Työttömyyden vuosikeskiarvossa on palattu koronaa edeltävälle tasolle.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli elokuussa 6,6 %. Työttömyys nousi edelliskuusta yhden prosenttiyksikön. Heinäkuussa YTK:n työttömyys oli 5,6 %.  

Elokuun nousua edelsi työttömyyden pitkäaikainen lasku maaliskuusta (9,1 %) heinäkuuhun (5,6 %). 

“Työttömyyden pieni nousu loppukesästä on hyvin tyypillistä kausivaihtelua. Mielenkiintoista on kuitenkin nähdä, onko tässä kyse myös suuremmasta käänteestä. Työllisyyskehitys on ollut tänä vuonna hyvää, mutta kriisejä on nyt jonoksi asti”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen

Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on kuitenkin yhä melko alhaalla. Elokuussa 2021 YTK:n jäsenten työttömyysaste oli 8,2 % eli 1,6 prosenttiyksikköä nykyistä korkeammalla.  

Naisten työttömyys kasvoi miehiä enemmän 

Naisten työttömyys kohosi heinä-elokuussa 1,4 prosenttiyksikköä (6,1 % > 7,5 %), miesten työttömyys puolestaan 0,7 prosenttiyksikköä (5,2 % > 5,9 %).  

Ero miesten ja naisten työttömyydessä nousi nyt 1,6 prosenttiyksikköön. Vielä kesäkuussa miesten ja naisten työttömyydet olivat tasoissa.  

”Yksi selitys naisten ja miesten väliseen eroon on se, että naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisuuksissa ja kyseiset työsuhteet päättyvät usein kesän kynnyksellä. Naisten työttömyys kohosi samalla tavalla loppukesästä koronakriisiä edeltävinä vuosina 2018 ja 2019”, Auli Hänninen kertoo.

Työttömyyden keskiarvo vuoden 2018 tasolla – ero viime vuoteen roima 

Työttömyys on tänä vuonna aaltoillut alkuvuoden loivasta noususta pitkään laskuun, joka nyt pysähtyi. Kuluvan vuoden työttömyyden keskiarvo YTK:lla on tällä hetkellä 7,15 %. Luku on hyvin lähellä vuoden 2018 keskiarvoa, joka oli 7,14 %.  

vuosityöttömyyden keskiarvo
20187,14 % 
20196,61 %
20209,68 % 
20218,96 %
2022 tähän asti7,15 %

“Työttömyyden vuosikeskiarvossa on palattu lähes koronaa edeltävälle tasolle, muttei ainakaan vielä vuoden 2019 tasolle, joka oli suotuisan taloustilanteen vuoksi hyvin matala. Kuluvan vuoden ero viime vuoteen on iso, vaikka onkin huomioitava, että työttömyys yleensä nousee loppuvuodesta”, Auli Hänninen sanoo.