Työttömyys jatkaa kasvuaan kesää kohti

Suomen suurimman työttömyyskassan jäsenistön työttömyys nousi helmikuusta 0,7 prosenttiyksikköä.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli maaliskuussa 7,3 %. Työttömyys kasvoi helmikuusta 0,7 prosenttiyksikköä.
 
Työttömyys on laskenut viimeksi syksyllä. Lokakuussa 2022 YTK:n työttömyysaste kävi viime vuosien pohjalukemassa 5,1 %, minkä jälkeen se lähti nousuun.  

“Työttömyys kasvaa, mutta kasvu ei ole äkillistä tai jyrkkää, vaan loivaa ja tasaista. Työttömyystilanne on vielä vuodentakaista parempi, mutta suunta on huonompi, sillä viime keväänä työttömyys lähti maaliskuun jälkeen laskuun, eikä vastaavaa nyt luultavasti tapahdu”, kertoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen

 Yli 56-vuotiaiden työttömyysaste jälleen yli 12 %

Työttömyys on kasvanut kevään aikana kaikissa ikäryhmissä. Eniten edelliskuuhun verrattuna kohosi yli 56-vuotiaiden työttömyys, joka nousi 0,9 prosenttiyksikköä (11,5 % > 12,4 %). Ikäryhmän työttömyysaste myös ylitti uudelleen 12 %:n rajan. 

17–30-vuotiaiden työttömyys nousi helmi-maaliskuun välillä 0,6 prosenttiyksikköä (6,0 % > 6,6 %). 31–55-vuotiailla nousua oli myöskin 0,6 prosenttiyksikköä (5,5 % > 6,1 %), mutta ikäryhmän työttömyyden kokonaistaso jäi edelleen sekä vanhempia että nuorempia alemmaksi.  

Huhtikuu ei näytä maaliskuuta paremmalta

YTK Työttömyyskassalle saapuneiden päivärahahakemusten määrä kasvoi maaliskuussa. Hakemuksia saapui maaliskuussa yhteensä 53 478 kappaletta, kun helmikuussa niitä saapui 51 625 kpl.  

Huhtikuun työttömyystilanne näyttää tämänhetkisten lukujen valossa maaliskuuta vastaavalta. 1.4.–20.4. YTK:lle saapui 33 196 päivärahahakemusta, kun maaliskuussa vastaavalla ajalla niitä tuli 33 977 kpl. 

“Hakemusmäärän kasvu ei huhtikuun tähänastisten lukujen valossa näyttäisi jatkuvan. Toisaalta mistään laskustakaan ei voida puhua. Huhtikuussakin saapunee yli 50 000 hakemusta ja kesää kohti kuljetaan kohonneen työttömyyden kanssa”, Auli Hänninen arvioi.