Työttömyys kääntyi selkeään nousuun

Työttömyys kasvoi elokuussa 1,2 prosenttiyksikköä. Yhtä nopea nousu on viimeksi koettu yli kaksi vuotta sitten. Eniten kasvoi yli 55-vuotiaiden työttömyys. 

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyys kasvoi elokuussa 1,2 prosenttiyksikköä. YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli elokuussa 6,8 %, kun heinäkuussa se oli 5,6 %.  Työttömyys on noussut näin nopeasti viimeksi maaliskuussa 2021.

Työttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa. Jyrkintä nousu oli Keski-Pohjanmaalla, jossa työttömyys lisääntyi 1,8 prosenttiyksikköä.

YTK:n jäsenten työttömyys on nyt myös korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Ero on tosin pieni, 0,3 prosenttiyksikköä. 

Nopeimmin elokuussa kasvoi yli 55-vuotiaiden työttömyys. Nousua 56–68-vuotiaiden ikäryhmässä tuli peräti 2,3 %.

“Talouden merkit osoittavat alaspäin, ja etenkin yli 55-vuotiaiden työttömyyden nousuvauhti oli viime kuussa nopea. Toisaalta pitkän aikavälin kuva ei ole aivan niin synkkä, sillä vuoden takaiseen verrattuna työttömyys nousi kuitenkin vain 0,3 prosenttiyksikköä”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Saapuneiden hakemusten määrän perusteella syyskuun työttömyys näyttäisi olevan elokuun tasolla, mutta kokonaiskuva selviää vasta kuunvaihteen jälkeen.

Matalasti koulututeilla tuulisin tilanne

Pelkän peruskoulun käyneiden työttömyysaste kasvoi koulutusryhmistä nopeimmin ja kohosi elokuussa 12 prosenttiin. 

Ammattikoulun suorittaneiden työttömyys oli puolestaan 7,9 %, lukion käyneiden 7,3 %, yliopistotutkinnon suorittaneiden 6,9 % ja ammattikorkeakoulun käyneiden 5,2 %.

“Koulutus vähentää tunnetusti työttömyyttä. Pelkän peruskoulututkinnon suorittaneet ovat työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa, mikä näkyy aina kun työttömyys lähtee kasvuun. Yliopistotutkinnon suorittaneiden osalta tilastoa heikentää opetusalan jokavuotinen kesätyöttömyys, joka ei samalla tavalla näy AMK-puolella”, Auli Hänninen kertoo. 

YTK Työttömyyskassan yli 520 000 jäsentä vastaavat noin neljäsosaa Suomen palkansaajista. YTK Työttömyyskassa on Suomen suurin ansioturvan maksaja.