Työttömyys loivassa laskussa

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyys laski maaliskuussa. Suomen suurimman kassan hakemusmäärät ovat pysyneet korkealla, mutta ensihakemukset ovat huhtikuussa vähentyneet talven huipusta.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli maaliskuussa 7,9 %. Työttömyys laski helmikuun luvusta (8,3 %) loivasti.  

Työttömyys oli melko lähellä vuodentakaista tasoa. Maaliskuussa 2023 YTK:n jäsenten työttömyysaste oli 7,6 %.  

“Työttömyys on nyt melko normaalilla tasolla suhteessa vuodenaikaan. Viime kesän lukuihin verrattuna ollaan kuitenkin aika korkealla”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Huhtikuussa YTK:n hakemusdatassa näkyy käänne. Ensihakemusten määrä on lähtenyt laskuun, mikä tarkoittaa sitä, että alkavan työttömyyden vuoksi lähetettyjä päivärahahakemuksia on saapunut ennustettua vähemmän.

“Ensihakemusten ennakoitua pienempi määrä on varovaisen positiivinen signaali vaikean talous- ja työllisyystilanteen keskellä. Pientä kevään valoa on näkyvissä”, Auli Hänninen sanoo.  

Miesten työttömyys pysyttelee ylhäällä  

Miesten työttömyysaste, 9 %, oli maaliskuussa yhä selvästi naisten vastaavaa lukua (6,3 %) korkeampi. Sekä naisten että miesten työttömyys YTK:n jäsenistössä laski, mutta sukupuolten välinen ero ei kaventunut.  

Miesten työttömyyttä nostaa etenkin pitkään jatkunut rakennusalan ahdinko. Myös yleisesti heikko taloustilanne nostaa miesten työttömyyttä monilla suhdanneherkillä aloilla.   

Joka neljäs määräaikainen uskoo jäävänsä työttömäksi

YTK tiedusteli jäsentensä työelämätunnelmia maaliskuussa tehdyssä kyselyssä, johon vastasi lähes 23 000 työttömyyskassan jäsentä.  

Määräaikaista kokoaikatyötä tekevistä vastaajista 27 % uskoo jäävänsä työttömäksi seuraavan puolen vuoden sisällä. Vakituista kokoaikatyötä tekevistä vain 3 % uskoo jäävänsä työttömäksi saman ajanjakson sisällä.  

Kaikista vastaajista 6 % uskoi jäävänsä työttömäksi ja 6 % tulevansa lomautetuksi seuraavan puolen vuoden aikana. Kokoaikatyöhön uskoi työllistyvänsä 8 % ja osa-aikatyöhön 4 %.