Työttömyys lokakuussa matalinta vuoden 2019 jälkeen

Jäsenistömme työttömyysaste oli lokakuussa 6,4 %. Työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti seitsemän kuukauden ajan. Eniten on parantunut yli 55-vuotiaiden työttömyystilanne.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistöntyöttömyys laski lokakuussa alemmaksi kuin kertaakaan koronaepidemian aikana. YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli lokakuussa 6,4 %. Työttömyys laski edellisestä kuukaudesta 0,7 prosenttiyksikköä. 

Syyskuussa luku oli 7,1 % ja vuosi sitten lokakuussa 8,5 %.  

”Yhteiskuntaa on saatu monin tavoin auki ja työmarkkinat vetävät nyt hyvin. Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin kahteen vuoteen. Kohtaanto-ongelma vaikuttaakin nyt koronakriisiä merkittävämmältä uhalta työllistymiselle”, sanoo YTK:n vt. toimitusjohtaja Paula Virri.  

Työttömyyden lasku tulee kaikista työttömyyden muodoista. Selvin trendi on kuitenkin lomautusten jatkuva väheneminen. Lomautettujen päivärahansaajien määrä on laskenut YTK:lla yhtäjaksoisesti maaliskuusta asti.

56–68-vuotiaiden työttömyys laskenut nopeimmin

Yli 55-vuotiaiden työttömyys on ikäryhmistä YTK:n jäsenistön keskuudessa syvintä. Heidän työttömyysasteensa myös laski lokakuussa eniten. 56–68-vuotiaiden työttömyys oli lokakuussa 12,9 %, kun se vielä syyskuussa oli 14,1 %.  

31–55-vuotiaiden keskuudessa työttömyysaste oli lokakuussa 5,3 % ja 17–30-vuotiailla 4,3 %.  

“Työttömyys painottuu yhä vahvasti yli 55-vuotiaisiin, eikä tähän ole luultavasti tulossa nopeaa muutosta. On kuitenkin ilahduttavaa, että suotuisa työllisyyskehitys on vaikuttanut eniten ikätyöttömyyteen”, Paula Virri sanoo.