Työttömyys pysynyt korkealla – miehet ja yliopistokoulutetut korostuvat

Uusia työttömyysjaksoja ja lomautuksia alkoi helmikuussa tammikuuta vähemmän, mutta työttömyys ei juuri laskenut. Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys on YTK:n jäsenistössä korkeammalla kuin koronavuonna 2021.  

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli helmikuussa 8,3 %. Suomen suurimman kassan jäsenten työttömyys pysyi lähes samalla tasolla kuin tammikuussa (8,5 %). 

Työttömyys on tällä hetkellä noin 20 % korkeammalla kuin vuosi sitten. Helmikuussa 2023 YTK:n jäsenten työttömyys oli 6,9 %.

Miesten työttömyys YTK:n jäsenistössä oli helmikuussa 9,4 % ja naisten puolestaan 6,7 %. Miesten työttömyys oli siis jopa 40 % naisten työttömyyttä suurempi. 

“Miesten naisia korkeampaa työttömyyttä selittää etenkin rakennusalan poikkeuksellisen hankala tilanne, mutta myös yleisesti huono taloussuhdanne. Monet naisvaltaiset alat, kuten sosiaali- ja terveysala, eivät ole yhtä suhdanneherkkiä”, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.  

Korkeakoulutettujen työttömyys pompannut 

Yliopistotutkinnon suorittaneet YTK Työttömyyskassan jäsenet ovat työttöminä selvästi vuodentakaista enemmän. Yliopistotaustaisten työttömyys oli helmikuussa 7 %, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 4,9 %. Kasvua on tullut yli 2 prosenttiyksikköä, mikä on suhteellisesti suuri nousu. 

”Työttömyyden kasvu haastaa nyt korkeasti koulutetut alle 50-vuotiaat, jotka ennen koronaa olivat paremmin suojassa työttömyydeltä”, Auli Hänninen kertoo.

Etenkin lomautukset nostaneet työttömyysastetta 

YTK Työttömyyskassalle saapui helmikuun aikana yhteensä 62 231 hakemusta. Tammikuussa hakemuksia saapui 71 329, joten hakemusmäärä laski tammikuusta selvästi. 

Hakemusmäärän lasku johtuu siitä, että uusia työttömyysjaksoja ja lomautuksia alkoi helmikuussa vähemmän kuin tammikuussa. Jatkohakemuksissa vastaavaa eroa ei ollut.  

Työttömyysasteen viimeaikainen nousu on johtunut YTK:n hakemusdatan perusteella etenkin lomautettujen määrän kasvusta. Luvuissa on pientä epätarkkuutta, sillä kaikkia helmikuussa saapuneita hakemuksia ei olla vielä ehditty käsittelemään suuren hakemusmäärän vuoksi.  

“On mielenkiintoista nähdä, lähteekö työttömyys laskuun, jos lomautetut pääsevät takaisin töihin”, Auli Hänninen pohtii.