Työttömyysaste jatkaa laskua lomautusten päättyessä

Jäsenistömme työttömyysaste on jatkanut laskuaan. Erityisesti lomautusten päättyminen parantaa tilannetta.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli heinäkuussa 8,1 %. Laskua kesäkuusta (8,9 %) oli 9 prosenttia. Työttömyysaste YTK:n jäsenistössä oli toukokuussa 9,8 % ja huhtikuussa 11,3 %.

Koronakriisiä edeltäviin lukuihin on yhä vielä matkaa. Heinäkuussa 2019 YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli 6,9 %. 

YTK:lle saapui heinäkuussa yhteensä 52 979 etuushakemusta. Kesäkuussa saapui 57 346 hakemusta. Hakemusmäärä on siten laskenut 7,6 prosenttia.  

Elokuun puoliväliin mennessä hakemuksia on saapunut noin 30 869, kun heinäkuussa vastaavassa ajassa niitä saapui noin 26 096.  

“Työttömyysasteen lasku jatkaa myönteistä kehitystään. Hakemusmäärissä näkyvä loiva kasvu on vasta lyhyen ajan muutos, eikä siitä voi vielä vetää johtopäätöksiä. Muutos voi kuitenkin indikoida työttömyysasteen laskuvauhdin hidastumista syksyllä”, arvioi YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.  

Työttömyysasteen lasku selittyy lomautusten päättymisellä

Työttömyysasteen laskun suurin tekijä on lomautusten päättyminen. 

“Tilanteen paraneminen näkyy erityisesti lomautusten päättymisessä. Viime maaliskuussa maksoimme etuuksia lomautuksen perusteella 19 686 henkilölle, kun heinäkuussa saajia oli enää 8 218”, Sanna Alamäki kertoo. 

Hyvä tilanne näkyy myös alkavissa lomautuksissa. Viime maaliskuussa saimme lomautetuilta ensihakemuksia 4 076. Heinäkuussa vastaava luku oli enää 837.

Työttömien ensihakemusten määrät ovat pysyneet melko vakaana koko kevään. Esimerkiksi maaliskuussa YTK sai 2 461 työttömien ensihakemuksia, kun heinäkuussa luku oli 2 946.

”Vaikka suurin selittäjä työttömyysasteen laskulle on lomautusten päättyminen, on kehitys hyvää myös työttömien puolella. Maaliskuussa maksoimme etuuksia 33 700 kokonaan työttömälle. Heinäkuussa maksoimme päivärahoja enää 28 900 kokonaan työttömälle. On kuitenkin selvää, että kun lomautettujen osuus etuuden saajissa on pienentynyt, voi työttömyysaste jatkaa nykyistä laskuaan vain, jos myös työttömien työllistyminen pääsee vauhtiin”, Alamäki varoittaa.