Ukrainan sodan vaikutus ei juuri näy työttömyydessä

Suomen suurimman työttömyyskassan työttömyysaste on nousussa, mutta sodan vaikutusta ei luvuista erota. Maksettujen etuuksien kuukausimäärä on noussut vuoden alusta lähes 10 miljoonalla eurolla.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysaste oli maaliskuussa 8,8 %. Työttömyys kasvoi helmikuusta 1,1 prosenttiyksikköä.  

YTK:n työttömyysaste on nyt korkeimmalla tasollaan kesäkuun 2021 jälkeen. Tuolloin se oli samalla tasolla kuin nyt, 8,8 %.  

Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on kuitenkin matalalla tasolla. Maaliskuussa 2021 YTK:n työttömyysaste oli 12,1 % eli yli kolmanneksen nykyistä lukua suurempi. 

“Maaliskuun työttömyysluvuissa näkyy etenkin alkuvuodelle tyypillinen korkeampi työttömyys. Sama ilmiö vaikutti myös vuosi sitten, mutta silloin kokonaistyöttömyys oli hankalamman koronatilanteen vuoksi suurempi”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen

Vaikka Venäjän hyökkäyssota ravistelee koko Eurooppaa, ei sodan vaikutus näy suuremmin työttömyysluvuissa.  

“Ukrainan sodan osalta seuraamme tarkasti talousvaikutusten näkymistä työttömyydessä, mutta mitään ei tältä osin ole havaittavissa. Huhtikuun hakemusmäärät näyttävät hieman maaliskuuta maltillisemmilta. Tällä trendillä työttömyysaste olisi jopa kääntymässä laskuun kesää kohti mennessä”, Auli Hänninen sanoo.  

YTK maksoi etuuksia maaliskuussa yhteensä 73 982 770 euroa. Helmikuussa vastaava summa oli 64 300 413 euroa, eli maksettujen päivärahojen määrä kasvoi helmi-maaliskuussa yli 9,6 miljoonaa euroa.  

Yli 55-vuotiaiden työttömyys jälleen nousussa  

Ikäryhmistä eniten nousi 56–68-vuotiaiden työttömyys, joka kohosi 1,9 %. Nousua on noin kaksinkertaisesti nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.  

Yli 55-vuotiaiden työttömyys oli YTK:n jäsenistön keskuudessa marras-helmikuun ajan loivassa laskussa. Nyt suunta on kääntynyt ainakin toistaiseksi nousuun.  

Myös YTK:n maksama keskimääräinen päiväraha on lievässä nousussa. Maaliskuussa keskimääräinen päiväraha oli 67,7 euroa, kun tammikuussa se oli 65,9 euroa. Keskimääräisen ansiopäivärahan nousu voi kertoa siitä, että työttömäksi on jääty  aiempaa keskimäärin suuremmilla tuloilla. 

Ajantasainen tieto työttömyyden kehityksestä YTK:lla löytyy YTKBarometri-verkkopalvelusta: https://ytkbarometri.fi/